Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

If I could start again A million miles away I would keep myself I would find a way

">


What have I become 
My sweetest friend 
Everyone I know goes away 
In the end 
And you could have it all 
My empire of dirt 
I will let you down 
I will make you hurt 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου